• Adam Ruda-Rożniakowski

Włochy, fakty i mity.

Widzimy wszyscy medialne doniesienia z Włoch. Umiera tam dużo osób. Obecnie Włochy są centrum pandemii COVID19. Na Facebook'u posty przepowiadają niemal armagedon. Jest ciężko, ale warto spojrzeć na sytuację w tym kraju na podstawie wiarygodnych i oficjalnych danych, rzucają one istotnie inne światło niż to, które kreują media. Dla mnie były one zaskakujące, Poniżej przedstawiam tylko krótkie wycinki informacji. Na samym dole są podane źródła i jeśli tylko klikniecie zapoznacie się z olbrzymią ilością danych ukazujących w liczbach to co dzieje się we Włoszech."22% pacjentów zweryfikowanych z Sars-CoV-2 ma od 19 do 50 lat."


"Średni wiek zmarłych i dodatnich pacjentów z COVID-2019 wynosi 81 lat, są to głównie mężczyźni, a w ponad dwóch trzecich przypadków mają trzy lub więcej wcześniej istniejących chorób. 105 włoskich pacjentów, którzy zmarli 4 marca, nie miało więcej niż 20 lat różnicy od średniej wieku śmierci w kraju. Raport dotyczy 73 pacjentów, którzy zmarli w Lombardii, 21 w Emilii Romagnej, 7 w Veneto i 3 w regionie Marche i opiera się na danych uzyskanych poprzez wypełnienie kwestionariusza opracowanego specjalnie w celu wykrycia przypadków zgonów. Średni wiek badanych pacjentów wynosi 81 lat. Większość zgonów 42,2% miało miejsce w grupie wiekowej od 80 do 89 lat, a 32,4% miało od 70 do 79 lat, 8,4% od 60 do 69 lat, 2,8% od 50 do 59 i 14,1% powyżej 90 lat. Kobiety, które zmarły po zarażeniu COVID-2019, są starsze niż mężczyźni (mediana wieku kobiet 83,4 - mediana wieku mężczyzn 79,9). Średnia liczba patologii zaobserwowanych w tej populacji wynosi 3,4 (mediana 3, odchylenie standardowe 2.1). Ogólnie 15,5% próbki miało 0 lub 1 patologie, 18,3% miało 2 patologie, a 67,2% miało 3 lub więcej patologii. Najbardziej reprezentowanym schorzeniem jest nadciśnienie (obecne w 74,6% próbki), następnie choroba niedokrwienna serca (70,4%) i cukrzyca (33,8%). Mediana czasu od wystąpienia objawów do hospitalizacji wynosiła 5 dni, a mediana czasu między hospitalizacją a śmiercią wyniosła 4 dni."

„Chociaż wstępne, dane potwierdzają obserwacje poczynione do tej pory w pozostałej części świata na temat głównych cech pacjentów, w szczególności na temat faktu, że osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi chorobami są bardziej zagrożone."


"U osób, które zmarły na Covid-19, najczęściej stosowano antybiotykoterapię (83% przypadków), najmniej stosowaną terapię przeciwwirusową (52%), rzadziej sterydoterapię (27%). Zostało to stwierdzone w raporcie o cechach pozytywnie zmarłych pacjentów opublikowanym na stronie internetowej Epicentro, zaktualizowanym do 17 marca. Dokument pokazuje także medianę czasów, w dniach, od wystąpienia objawów do śmierci (8 dni), od wystąpienia objawów do hospitalizacji (4 dni) i od hospitalizacji do śmierci (4 dni). Czas od hospitalizacji do śmierci był o 1 dzień dłuższy u tych, którzy zostali przeniesieni na intensywną opiekę, niż ci, którzy nie zostali przeniesieni (5 dni w porównaniu do 4 dni). Powszechne stosowanie antybiotykoterapii można wyjaśnić obecnością nadkażenia lub jest zgodne z początkiem terapii empirycznej u pacjentów z zapaleniem płuc, w oczekiwaniu na laboratoryjne potwierdzenie COVID-19. W 25 przypadkach (14,9%) zastosowano wszystkie 3 terapie. Jeśli chodzi o cechy zmarłego, średnia liczba patologii zaobserwowanych w tej populacji wynosi 2,7. Ogółem 3 pacjentów, miało 0 patologii (0,8% próby), 89 (25,1%) miało 1 patologię, 91 miało 2 patologie (25,6%) i 172 (48,5%) miało 3 lub więcej patologii. Aktualizacja epidemiologiczna danych zebranych za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej została również opublikowana w Epicentro. Hospitalizacja na oddziałach zakaźnych jest zgłaszana dla 3281 przypadków (13,1% wszystkich przypadków); z tej liczby 397 (12%) jest hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii. Na dzień 16 marca 2020 r. 106 prowincji włoskich na 107 (wszystkie z wyjątkiem Isernia) zgłosiło co najmniej jeden przypadek COVID-19. Sprawy koncentrują się głównie w północnych Włoszech, w szczególności w Lombardii, Emilii-Romanii i Veneto oraz w Marszach, w których zgłoszono dotąd ponad 1000 przypadków do systemu nadzoru."


"Śmiertelność (rozumiana jako liczba zgonów wśród wszystkich chorych) Covid-19 we Włoszech wynosi obecnie 5,8% (13.03.2020). Zostało to stwierdzone w raporcie Istituto Superiore di Sanità na temat cech pacjentów, którzy zmarli dodatnio na COVID-19 we Włoszech, opublikowanym właśnie na stronie internetowej Epicentro. Średni wiek zmarłych i dodatnich pacjentów z COVID-19 wynosi 80 lat. Dwóch pacjentów z dodatnim wynikiem COVID-19 zmarło w wieku poniżej 40 lat. Jest to 1 osoba w wieku 39 lat, mężczyzna, z wcześniej istniejącymi chorobami psychicznymi, cukrzycą i otyłością, która zmarła w domu i 1 osoba w wieku 39 lat, kobieta, z wcześniej istniejącymi chorobami nowotworowymi zmarła w szpitalu. Kobiety, które zmarły po zarażeniu COVID-19, są starsze niż mężczyźni (mediana wieku: kobiety 84,2 - mężczyźni 80,3), a śmiertelność znacznie wzrasta po 70. roku życia. Śmiertelność stratyfikowana według grup wiekowych nie jest wyższa niż w innych krajach - podkreśla Graziano Onder, dyrektor Departamentu chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń metabolizmu i starzenia się -. Pomijamy bardzo wysoki średni wiek i znaczny procent populacji, która ma wiele chorób, co zwiększa ryzyko śmierci. To nie przypadek, że średnia liczba patologii obserwowanych u zmarłego wynosi 2,7. U mężczyzn śmiertelność jest wyższa - 7,2%, podczas gdy u kobiet - 4,1%. Różnica w liczbie przypadków zgłaszanych według płci wzrasta stopniowo na korzyść mężczyzn do grupy wiekowej ≥ 70-79 lat. W grupie wiekowej ≥ 90 lat liczba przypadków kobiet przewyższa liczbę przypadków mężczyzn, prawdopodobnie ze względu na strukturę demograficzną populacji."


Nie są to tłumaczenia przysięgłe, dlatego moga pojawić się jakieś błędy stylistyczne w treści, ale dane są podane zgodnie ze źródłami wskazanymi poniżej i pochodzą z oficjalnych stron instytucji publicznych.


Źródło:

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorvisory-integrata-COVID-19_12-marzo-2020.pdf)


http://www.iss.it/coronavirus


https://www.epicentro.iss.it


Tutaj dodatkowo dla ekstremalnie dociekliwych dane dotyczące Chin i ogólnie pandemii:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf


http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51


https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz,

by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

AleksandrowOnline Logo

Portal internetowy www.aleksandrowonline.pl
Informacje o Aleksandrowie Łódzkim
Aleksandrów Łódzki, aleksandrow lodzki, wiadomości, informacje, sport, kultura, 
pokazujemy korupcje władzy, reportaże TV, wydarzenia, pogoda, rozkłady jazdy MPK, rozkłady jazdy busów, ważne telefony, publicystyka, gmina, sołectwo.

archiwum.jpg
  • Facebook - AleksandrowOnline
  • Facebook - Aleksandrów Łódzki
  • Instagram - AleksandrowOnline
  • Instagram - Aleksandrów Łódzki
  • YouTube - AleksandrowOnline
  • Twitter - Aleksandrów Łódzki