Używamy plików cookies,

by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz,

by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

AleksandrowOnline Logo

Portal internetowy www.aleksandrowonline.pl
Informacje o Aleksandrowie Łódzkim
Aleksandrów Łódzki, aleksandrow lodzki, wiadomości, informacje, sport, kultura, 
pokazujemy korupcje władzy, reportaże TV, wydarzenia, pogoda, rozkłady jazdy MPK, rozkłady jazdy busów, ważne telefony, publicystyka, gmina, sołectwo.

Oceniamy przyszłe drogi rowerowe

13.09.2019

W sierpniu skierowałem (Bartek Zalega, dalej: BZ) do Burmistrza zapytanie radnego w sprawie programu budowy dróg rowerowych*. Od wielu lat mówi się o nich, mieszkańcy czekają na nie z wytęsknieniem, a same władze chętnie o nich przypominają przy okazji kolejnych kampanii wyborczych. Przeciętny mieszkaniec nie ma za to bladego pojęcia - co, gdzie i w jakim standardzie jest planowane? A ponieważ w ostatnich dniach padają kolejne biurokratyczne bastiony w realizacji zadania, to pojawiła się dobra okazja, aby o przedsięwzięciu podyskutować publicznie. Otrzymaną od Burmistrza informację na temat programu budowy dróg rowerowych przekazałem do oceny Jakubowi Matusiakowi. Wiedząc, że jest to mieszkaniec naszej gminy i osoba świetnie zorientowana i kompetentna w problematyce komunikacji i transportu, uznałem, że to szansa, aby projekt ten ocenić bezstronnie i merytorycznie. Poniżej prezentuję zebrane przez niego po wstępnej analizie projektu opinie. Do zalet projektu zaliczyć można bez wątpienia:

- Rodzaj planowanej nawierzchni: beton asfaltowy i asfalt.

- Rozwiązania chroniące roślinność (kraty o gęstym splocie, ochrona pni oraz systemu korzeniowego, omijanie drzew).

- Uwzględnienie rozwiązań w przypadku kolizji DDR (droga dla rowerów) z rowami melioracyjnymi (zachowanie ciągłości DDR)

- Uwzględnienie budowy Park&Ride oraz Bike&Ride.

- Dobre lokalizacje centrów przesiadkowych.

- Uwzględnienie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

 

Z kolei wśród potencjalnych niedogodności znalazły się:

- Brak kontynuacji infrastruktury rowerowej na centralnym odcinku ul. Wojska Polskiego od placu Kościuszki do Bratoszewskiego

- Dwukierunkowa DDR separowana od jezdni jedynie oznakowaniem poziomym o szerokości 2 m to przekrój minimalny zgodne z prawem. Jednak z racji braku fizycznej separacji od sąsiadującego, kolizyjnego pasa ruchu ogólnego w praktyce nie zapewniający rowerzyście bezpieczeństwa, dający za to złudzenie ruchu lewostronnego. Kontrapas wyznacza się zawsze po prawej stronie kolizyjnego pasa ruchu, nigdy po jego lewej stronie. W Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej popełniono taki błąd projektowy i finalnie przemalowano wadliwą organizację ruchu na dwa jednokierunkowe pasy rowerowe po prawej stronie pasów ruchu ogólnego w obu kierunkach. Uzyskano te same wymiary przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ergonomii oraz prawidłowej percepcji organizacji ruchu przez wszystkich jego uczestników. - Wydzielanie DDR z chodnika na terenie miasta (znaczny ruch pieszy) to zła praktyka

- drogę rowerową powinno wydzielać się raczej z jezdni lub przy braku miejsca na rozwiązanie dwukierunkowe i fizycznie separowane dobudowywać jednokierunkowe DDR za krawężnikami - separatorami (większe bezpieczeństwo rowerzystów w punktach kolizyjnych, widoczność oraz brak konfliktów z pieszymi - rower to pojazd, a nie rodzaj pieszego.

- Ulica Sikorskiego znajduje się na terenie spółdzielni mieszkaniowej i obowiązuje na niej strefowe ograniczenie prędkości do 20 km/h. Na ulicach z ograniczeniem poniżej 30 km/h integruje się ruch rowerowy i samochodowy poprzez środki fizycznego uspokojenia ruchu (progi sinusoidalne, skrzyżowania wyniesione, esowania pasów ruchu, parkowanie naprzemienne) oraz znak poziomy P-27, “sierżant rowerowy”. Dobrą praktyką jest stosowanie infrastruktury wydzielonej tylko dla ulic o prędkościach dopuszczalnych powyżej 50 km/h, a przy dużych natężeniach ruchu samochodowego także przy powyżej 40 km/h. Dla ulic o prędkości dopuszczalnej nie większej niż 50 km/h, a nie mniejszej niż 30 km/h stosuje się pasy rowerowe. Na wąskich ulicach Rąbienia AB na południe od ulicy Poselskiej również nie trzeba separować DDR - wystarczy wyasfaltowanie ulic i zastosowanie wyżej wymienionych środków fizycznego uspokojenia ruchu do prędkości 30 km/h.

- Jeśli wydziela się DDR z chodnika, powinna ona zbliżać się do jezdni w rejonie skrzyżowań (lepsza widoczność rowerzystów na przejazdach rowerowych przy manewrze skrętu z ulic podporządkowanych w ulicę z pierwszeństwem przejazdu oraz widoczność wyprzedzanego rowerzysty w lusterku prawym, przy manewrze skrętu z ulicy o pierwszeństwie przejazdu w ulicę boczną. Wydzielanie dwukierunkowych DDR z chodnika powinno być stosowane raczej na terenach pozamiejskich, natomiast na terenach o zabudowie zwartej i dużym natężeniu ruchu lepsze są rozwiązania jednokierunkowe, po obu stronach jezdni.

- Brak uwzględnienia problemu udrożnienia dojazdu do Łodzi transportem zbiorowym, który w programie ma zadanie uzupełnić komunikację rowerem. W chwili obecnej autobusy i busy utykają w kilometrowych korkach od Szatoni po Teofilów, co nie czyni tej formy transportu atrakcyjną i alternatywną wobec indywidualnego transportu samochodowego. Jeden zniechęcony pasażer przesiadający się do samochodu to poranny korek dłuższy o nawet 5 - 10 metrów.

- Brak uwzględnienia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej, Targowej i Wierzbińskiej (kierunek Wierzbno, Łobódź, Sanie, Adamów, Ciężków).

 

Natomiast w zależności od przyjętych w przyszłości szczegółowych rozwiązań, trudno jest jednoznacznie ocenić niżej wymienione elementy. Jednak z uwagi na ich znaczenie należy o nich wspomnieć już teraz:

- Separacja przy pomocy krawężnika/bezpiecznika z kostki betonowej jest pożądana, o ile stosuje się jednokierunkowość dróg rowerowych po obu stronach jezdni, zgodnie z kierunkiem pasów ruchu ogólnego. Taka kombinacja daje efekt w postaci przewidywalności manewrów i dobrej widoczności rowerzystów w ruchu drogowym.

- Uwzględnienie wygodnych zjazdów z jezdni na DDR i podporządkowanych zjazdów z DDR na jezdnię z zachowaniem wszystkich relacji, w celu uniknięcia ślepych zakończeń infrastruktury rowerowej prowadzących do niebezpiecznych sytuacji (np. włączanie się do ruchu na zasadach ogólnych z przejść dla pieszych lub kierowania rowerzystów z DDR na chodniki).

- Uwzględnienie odjazdów i lokalizacji pojazdów przewoźników prywatnych w systemie informacyjnym węzłów przesiadkowych.

- Uwzględnienie uwarunkowań potoków ludzkich oraz generatorów ruchu przy planowaniu lokalizacji stacji Aleksandrowskiego Roweru Publicznego. Uwzględnienie opiniowania projektów poszczególnych dróg rowerowych w fazie ich powstawania (organizacja ruchu, lokalne know-how, asystowanie projektanta w zrozumieniu lokalnych niuansów i zachowań uczestników ruchu drogowego, miejsc niebezpiecznych i kolizyjnych). Na przykład w Łodzi funkcjonował w latach 2012-14 Społeczny Zespół ds. Infrastruktury Rowerowej, który opiniował projekty dróg rowerowych zamawiane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Dzięki temu udało się częściowo uniknąć projektowania rozwiązań niebezpiecznych, substandardowych i konfliktowych. Tak program prezentuje się w opinii osoby dobrze zorientowanej w tematyce DDR. Ze swojej strony mogę jeszcze tylko dodać, że aby system działał efektywnie i rzeczywiście zachęcił mieszkańców do zamiany samochodu na rower prawdopodobnie trzeba będzie dokonać korekt organizacji ruchu w centrum miasta. Ponadto sam program budzi jeszcze wiele pytań, dlatego też złożyłem pytanie uzupełniające do urzędu, a z bieżących dyskusji wynika, że konieczne będą jeszcze kolejne. Tymczasem pamiętajmy, że projektowanie infrastruktury rowerowej to nadal obszar, w którym popełnia się wiele błędów, które generują późniejsze konflikty na linii rowerzysta-pieszy i rowerzysta-kierowca. Czas pokaże, ile z powyższych problemów uda się uniknąć. Liczę, że jak najwięcej.

 

 

 

Opinie: Jakub Matusiak, opracował: Bartek Zalega  

 

*Pełna nazwa programu to: „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najpopularniejsze artykuły
Please reload

Archiwum
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook - AleksandrowOnline
  • Facebook - Aleksandrów Łódzki
  • Instagram - AleksandrowOnline
  • Instagram - Aleksandrów Łódzki
  • YouTube - AleksandrowOnline
  • Twitter - Aleksandrów Łódzki